Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-16.jpg
št. ogledov:26
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-17.jpg
št. ogledov:25
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-18.jpg
št. ogledov:25
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-19.jpg
št. ogledov:25
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-2.jpg
št. ogledov:26
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-20.jpg
št. ogledov:25
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-21.jpg
št. ogledov:25
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-22.jpg
št. ogledov:24
št. slik:37 (št. strani:5) 2